PALVELUT 

 • Asfaltoinnit pohjatöineen
 • Asfalttipaikkaukset
 • Pohjatyöt
 • Kiviainesten toimitus
 • Erilaiset kiveystyöt
 • Lautakourut loiskekuppeineen
 • Painumien ja routavaurioiden korjaaminen
 • Veden ohjauksen ja kaatojen korjaukset
 • Asfaltin poistot
 • Vanhan asfaltin poiskuljetus
 • Teiden ja pihojen maalimerkinnät
 • Vihertyöt